Margus Tsahkna online-väitlemas.

FOTO: Toomas Huik

Perevalimised ei ole järjekordne metafoor, nagu oli «demograafiline vetsupott», vaid reaalne katse Eestit päästa, leiab Margus Tsahkna (IRL) tänase online-väitluse lõppsõnas.

Seadused on loodud inimestele, mitte inimesed seadustele. Kui seadus ei vasta enam uuele olukorrale, siis tuleb seadust muuta. Meie uus olukord ja tulevik on karmilt kirjas rahvastikuloenduse tulemustes.

Esiteks: Kui me ei suuda tagada põhiseaduse preambulas sõnastatud eesmärki «tagada rahva, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade», siis tuleb sinna kirjutada mõni muu eesmärk. Näiteks «väärikas hääbumine».

Kui me siiski tahame ka edaspidi preambula vaimust kinni pidada, siis tuleb muuta põhiseadust ja kehtestada perevalimised.

Teiseks: Perevalimised on ainus reaalne idee, mis on seni lauale pandud. Oponendid ei ole omalt poolt millegi sama kaalukaga välja tulnud. Piirdutakse üldiste fraasidega, mis kutsuvad üles filosoofilisteks mõtisklusteks esindusdemokraatia olemuse üle ja üritavad vastandada eakaid noortele. Meie tahame reaalseid samme.

Kolmandaks: Rein Taagepera rabas 2005.aastal Eesti ühiskonda «demograafilise vetsupoti» metafooriga. Taagepera on öelnud: «Demograafiline auk on selline auk, mille põhjas on omakorda auk. Nagu vetsupotil. August saab välja ronida. Aga auku langeda – see on tagasivõetamatu.»

Me märkame, et probleemide senine lahendamine ongi piirdunud võimalikult vägevate metafooride leidmisega. Meil on aeg minna kujundite loomiselt tegelike sammudeni.

Kokkuvõtteks: Perevalimised ei ole järjekordne metafoor. See on katse astuda üks tegelik samm probleemi lahendamise suunas. See toob kaasa noore pere väärtustamise ja sellele kaalukuse lisamise. Kas see meeldib meile või mitte, aga esindusdemokraatia arvestab valijagruppide suurust. Me tahame suurendada rahvuse edasikestmisele määrava valijagrupi jõudu.

Lõppsõnad on tänase online-väitluse kolmas osa, mis järgnevad avakõnedele ja ristküsitlusele. Edasi avaldame Tsahkna oponendi Jevgeni Ossinovski lõppsõna ning seejärel võtab väitluse kokku debatikohtunik.