Kui julgeolekuvaldkonna ministeeriumid jätkasid 2022. aastal säramist, siis laiemalt mõjuvõimsaid ametkondi – justiits- ja rahandusministeeriumi – iseloomustab madalvorm ja paigalseis. Asjatundjate mõtteid Eesti tippametnike suutlikkusest vahendavad ajakirjanikud Meelis Oidsalu ja Meinhard Pulk.

Postimees palus teist aastat järjest kolmel keskvalitsuse tegevusega lähedalt tuttaval nimekal eksperdil hinnata möödunud aasta põhjal Eesti ministeeriumide tulemuslikkust. Kui julgeoleku valdkonna ministeeriumid särasid ka 2022. aastal, siis kuue ministeeriumi puhul osutavad eksperdid stagnatsiooniohule või juba aset leidnud hangumisele.