Postimees küsis suuremate Eesti linnade – Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere ja Võru – esindajatelt, kuidas on seis elanikkonnakaitseks valmistumisega ulatusliku evakuatsiooni, varjumise, ohuteavituse, kriisivarude ja varuelektritoite valdkondades. Kuigi tänavu on toimunud valdkonnas arvestatav elavnemine, toodi läbivalt esile korteriühistute toetamise teravat vajadust, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.

Küsitluse tulemused näitavad, et elanikkonnakaitse arendustes keskendutakse kohalike omavalitsuste toimepidevusele ning et kogukondade ja kortermajade elanikeni pole veel jõutud. Riigil ja kohalikel omavalitsustel puudub ka ülevaade korterelamute kriisikindluse ning varjenditeks sobivate keldrite seisukorra kohta.

Kommentaarid (3)
Copy