Fookuse Raha ja majanduse toimetaja Erik Aru.
Fookuse Raha ja majanduse toimetaja Erik Aru. Foto: Eero Vabamägi

Majandus on nii keeruline kaadervärk, milles leidub ülimalt palju muutujaid ja nii mõnegi valdkonna kohta ei leidugi, märgib toimetaja Erik Aru.

Majandusteadus on üks igavesti ebamugav teadusharu. See tegeleb tegelikkuse teatavate aspektide kirjeldamisega moel, mille tõepära peaks kinnitama ka andmetega tehtavad arvutused.