Lendorava saatus ripub kirveteral, kirjutavad keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna eksperdid Liisa Rennel ja Uudo Timm.

20. sajandi algusest alates majandussüsteemi muutudes on lendoravale sobivad elupaigad kadunud ja side elupaikade vahel vähenenud. Lendorava asurkond vajab elujõulisena püsimiseks aga just nimelt sidusaid elupaiku, suured lagedad alad takistavad loomade liikumist. Tänavune lendorava leid Narva jõe Permisküla saarelt viitab Eesti ja Venemaa populatsioonide ajaloolisele seotusele.