Eelmine rahvaloendus toimus Eestis 2012. aasta alguses.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

55,1 protsenti tänasele gallupiküsimusele vastanutest ei olnud rahvaloenduse esialgne tulemus ootuspärane, sest kardeti väiksemat rahvaarvu.

37,4 protsendi vastanute jaoks oli tulemus ootuspärane ning 7,6 protsenti ootas suuremat rahvaarvu.

Tänasele küsimusele vastas üle 3500 inimese.

31. märtsi keskööl lõppes Eesti 11. rahva ja eluruumide loendus, esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt 31. maiks.
Loenduse veebilehel www.REL2011.ee on praegu loendatute arvuna kirjas 1 327 278 inimest, kuid seda ei saa käsitleda rahvaarvuna. Praegu kajastuvad selles numbris nimelt ka topelt loendatud inimesed ning andmed korrastatakse pärast loendust andmetöötlusel.