Иллюстративное фото.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse juhatuse liige Karmen Kütt toob välja kümme vastuargumenti plaanile teha tudengitele kohustuslikuks semestris 30 ainepunkti eest aineid läbida.

On tore saada erakondadelt lõpuks neid kauaoodatud seisukohti meie ettepanekute suhtes. Kui enamik tudengite ideedest on saanud poliitikutelt positiivset vastukaja, siis 30 EAP (EAP = Euroopa ainepunkt – toim.) nõue on riigijuhtide meelest siiski veel elujõuline.

Seega tooksin välja 10 punkti, misläbi see nõue muudab kõrghariduse tudengitele vähem kättesaadavaks, vähem kvaliteetsemaks ja riigi vähem konkurentsivõimelisemaks:

1. Vähendab lõpetajate arvu;

2. Väheneb üliõpilaste konkurentsivõime lõpetamisel, kuna ilma eelneva töökogemuseta noori ei soovi tööandjad  tööle võtta;

3. Muudab kvantitatiivsed eesmärgid (EAPd) tudengitele kvalitatiivsetest (õpitulemused) olulisemaks;

4. Paremini kindlustatud peredest pärit noortel on paremad võimalused ülikoolis püsimiseks ja seeläbi vähendatakse veelgi kõrgharidusele ligipääsu;

5. Vähendatakse tudengite arvu, kes valivad loodus- ja täppisteadusi, kuna seal on keerulisem nõutavaid EAPsid «täis saada»;

6. Vähendatakse üliõpilase võimalust saada õppimise ajal erialast praktikat, näiteks osaledes uurimusprojektides või ülikooli instituutide töös;

7. Vähendatakse üliõpilaste enesearendamisvõimalusi väljaspool teoreetilist haridust (nt teadusklubid, sport, taidlus jms akadeemilist haridust toetav tegevus);

8. Vähendatakse nõrgematest keskkoolidest tulnud tudengite võimalust teistele järele jõuda ja seeläbi vähendatakse ligipääsu kõrgharidusele;

9. Vähendatakse üliõpilaste võimalust läbi vabaainete oma õppekava isiklikult kujundada;

10. Kõrgharidus muutub võrreldes tänasega rohkematele tudengitele tasuliseks.

Need on punktid, mille mõju kas ei taheta tunnistada või lihtsalt unustatakse, rääkides 30 EAP täitmisest semestris või 60 EAP täitmisest aastas.

Kuigi haridusministri ja Reformierakonna poolt on kuulda olnud argumente stiilis, et selline nõue motiveerib tudengit õppima, ollakse ilmselt unustanud, et ligi 66 protsenti Eesti tudengkonnast käib õpingute ajal tööl ja enamus teeb seda just igapäevase leiva nimel. Nendel tudengitel ei jää puudu mitte motivatsioonist 30 EAP nõude täitmisel, vaid asjaolust, et päevas on vaid 24 tundi.

Loodame siiralt, et meie riigijuhid näevad, et lubades sellel nõudel jõustuda, teevad nad karuteene kogu riigile ning loobuvad sellest elujõuetust mõttest, enne kui on liiga hilja.