«Tuleb muidugi tunnistada, et viimastel nädalatel on Euroopa Liit ikkagi korralikult rappida saanud ja ootused, mis Euroopas on olnud, on olnud suuremad kui tulemused,» möönis välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer KUKU raadio saatele «Neeme Raud. Siin» antud intervjuus.

«Aga täna on ikkagi selge, ei mingit kahtlust ei ole, et EL jääb püsima. Tõenäoliselt ta tuleb sellest kriisist välja tugevamana kui ta täna on ja siin on lihtne ja oluline põhjus – lihtsalt ELi on meil kõigil vaja,» sõnas Volmer.

Volmeri sõnul me sageli ei märkagi oma igapäevaelus, millist kasu me ELi kuulumisest saame või kuidas EL meie ümber pidevalt toimib.

«Millist konkreetset kasu Eesti siis praegu saab ELi kuulumisest?» uuris saatejuht Neeme Raud.

«Enamik neid asju, mis meie ümber toimub, on kuidagi ELiga seotud,» vastas Volmer. «Seesama raadio, mida te kuulate, need standardid on kusagil Brüsselis välja töötatud; elekter, mis raadio käima paneb, jõuab teieni tänu turule, mis on Euroopa reeglitega paika pandud. Ja lisaks muidugi sammud, mis Euroopa Komisjon, Keskpank on viimaste nädalatega teinud, et vähendada majanduskriisi mõjusid ja neid ennetada.»

Nii et kui kuulame Eestis teateid, et valitsus langetab praeguses kriisis otsuseid, siis kõik see toimub ikkagi otseses koordinatsioonis Brüsseliga?

«Alati võiks seda koordinatsiooni rohkem olla. Ja see ju tegelikult ongi see, mis läks valesti selle kriisi alguses. Kui liikmesriigid hakkasid väga kiiresti oma rahva tervise nimel tegutsema ja sageli jäi tagaplaanile nii ELiga koordinatsioon kui ka oma naabritega koordinatsioon,» tunnistas Volmer. «Ma arvan, et sellest on juba õpitud ja kõik need sammud, mis tehakse ja kus on ELi pädevus, kindlasti toimub ainult ELi juhtnööride alusel. Ja see, kus meil on endal riigi pädevus, nendel teemadel otsustame ise, aga jagades informatsiooni ja otsides koostööd teistega.»

Konkreetne küsimus paljudel on ilmselt – Schengen tuleb ju tagasi?

«Jaa, muidugi. Need piirangud, mis liikmesriikide poolt nüüd tehti, on tegelikult seadusega kooskõlas. Me oleme ise Schengenit üles ehitades ette näinud võimalused, kui teatud olukordades erandeid teha,» ütles asekantsler. Volmer kinnitas, et märtsieelne olukord taastub kohe, kui see on vähegi võimalik. 

Volmeri sõnul näitasid nüüdsed Schengeniga tekkinud probleemid, kui palju hädasid tekitab see, kui EL korraks ei toimi. Inimeste vaba liikumise peatamine on toonud kaasa nii palju muresid, mida seni ei ole olnud. See on ka põhjuseks, miks ELi tulevik on ikkagi suhteliselt kindel ja liit püsima jääb.