Kas Tanel Kiige ja EKRE juhtministrite vaheline väärtuskonflikt sotsiaalministeeriumi sallivuskampaania üle on kasuks ainult EKRE-le või nopib poliitilisi punkte ka Kiik ise? Näib siiski, et sellel nädalal on konflikti mängitud EKRE jaoks tsiviliseeritult, tõid Kuku raadio saates «Poliitikaguru» välja Andreas Kaju, Tarmo Jüristo ja Tõnis Leht.

«Mulle tundub küll, et see on halvas mõttes tavapärane ja töine õhkkond, mis valitsuses on taas kehtestatatud. Samas see konflikt sobib mõlemale osapoolele. Sobib nii EKRE juhtministritele kui ka Tanel Kiigele ja Keskerakonnale. Ühelt poolt justkui kaitstakse konservatiivseid väärtusi, teiselt poolt kaitstakse neid, kes rohkem võtavad sõna vähemusgruppide eest,» mõtiskles Tõnis Leht.

Tarmo Jüristo kirjeldas, et eriti EKRE poolt on talle silma torganud käitumine, kus tehakse kurja häält, silmanurgast jälgides oma valijaskonna reaktsiooni. Aga kui otse küsida võimalike tagajärgede kohta, siis tegude asemel tuleb vastuseks, et rääkisime silmast silma, saime aru üksteise muredest ja loodame, et edaspidi selliseid probleeme ei kerki.

Andreas Kaju ei nõustunud Lehega, sest tema hinnangul on konflikt sotsiaalministri ja EKRE juhtfiguuride vahel esimesele üsna ebamugav. «Kui Mart Helme on ühe koalitsioonierakonna esimees ja saab peaministri rõivastesse pugedes valitsuse pressikonverentsil peaministri rollis oma asjad üleriigilise auditooriumi ees välja öelda, siis Tanel Kiigel sellist auditooriumi peopesal ei ole. Ta jääb kindlasti nõrgema osapoole rolli praegu. Avalikkuse ees on siin ainult üks võitja, Keskerakond ja Kiik sellest midagi ei saa.»

Lehte Kaju argumentatsioon ei veennud. Ei saa küll öelda, et olukord oleks Kiige või veel vähem sotsiaalministeeriumi jaoks mugav. «Aga samas poliitilisi punkte ta natuke toob ja vähemuste kaitsja kuvandit Keskerakonna ühes servas hoiab.»

«Ma arvan, et need inimesed, kes tänases olukorras kaitset vajavad, arvavad, et kaitsjad on opositsioonis. Nad ei kanna kaitsepunkte täna sotsiaalministrile üle, isegi kui sotsiaalminister isiklikult on neile sümpaatne. Seda kaitset selles mõttes ei ole näha. Täna ju ei olegi justkui veel midagi tehtud. Endiselt oleme olukorras, kus varsti saab aasta täis valitsust, ju tegelikult ei ole kellegi õigusi ahendatud, aga muutunud on avalik sfäär ja retoorika. Sõnalise vägivalla osas ei ole kaitset, pigem on kolmveerand aastat saadud valu ja vatti,» argumenteeris Kaju.

Kaju tõi välja, et kuigi siseminister lubas endale sotsiaalministeeriumi kampaaniat kirjeldades väga vaba sõnakasutust, siis pidas ta oluliseks rõhutada, et muus osas on Tanel Kiik neile sümpaatne. «Võib-olla meile harjumatult, aga nende jaoks tsiviliseeritult aetakse seda poliitilise konflikti mängimist.»

Peaministri ülesannetes Mart Helme teatas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et sotsiaalministeerium peab oma sallivuskampaania kiiresti ära koristama, kuna see on solvav ja osundab väärakatele. Eelmisel pühapäeval rääkisid Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme, et ühel hetkel pole nende jaoks enam vastuvõetav olla ühes koalitsioonis ministriga, kes toetab sallivuskampaaniat.

16. veebruarini kestev kampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed» keskendub koolikiusamisele, võõrtööjõule, rahvusvähemustele, puudega inimestele ja usulistele vaadetele. Tanel Kiik lubas kampaaniaga kindlasti edasi minna.