Eestis võiks korraldada ajakirjanike ja ajakirjanduse usaldatavuse uurimise väljaannete kaupa, arvas Rein Lang Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

Eelmise aasta lõpus avaldatud uurimus ajakirjanike usaldusväärsuse kohta jõudis tulemuseni, et inimesed siiski usaldavad ajakirjanikke – 60 protsenti vastanutest usaldas, rääkis Väino Koorberg ja tegi ülevaate tulemustest: «Madalaim näitaja oli Kreekas ja kõrgeim Usbekistanis. Kreekas 12 protsenti usaldas või pigem usaldas ajakirjanikke ja Usbekistanis siis 93 protsenti.» 

«Demokraatlike riikide seas usaldati ajakirjanikke kõige rohkem Soomes, kus number oli 80 protsendi ringis, Myanmar ja Norra ning kõige tagumised Serbia, Taiwan ja Kreeka. Mitte-demokraatlike riikide seas usaldatakse ajakirjanikke enim Usbekistanis, Tansaanias, Rwandas. Samal ajal kui Mauritaanias, Gabonis ja Jeemenis ajakirjanikke ei usaldata,» jätkas Koorberg.

«Arvatakse, et ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse seos ajakirjanike usaldusväärsusega on tegelikult nõrk.» Koorberg tõi ka välja, et USAs usaldati ajakirjanikke rohkem kui ajakirjandust: ajakirjanikke usaldasid või pigem usaldasid 59 protsenti, ajakirjandust 44 protsenti. 

Rein Langi küsimusele, kus Eesti paikneb, pidi Koorberg vastama, et meie kohta täpseid andmeid ei ole. «Ma arvan, et ajakirjanikke usaldatakse siiski rohkem kui Eesti ajakirjandust,» tõmbas ta paralleeli Ühendriikidega.

«See on meil oletus. Mina tahaksin küll, et selline uuring Eestis tehtaks,» avaldas Lang lootust. «Et seda tehtaks ka ajakirjandusväljaannete kaupa. Ma tahaks küll teada, kui palju usaldab Postimeest ja kui palju ei usalda. Sealt saaks teha mingisuguseid järeldusi.»