FOTO: Remo Tõnismäe

Postimehe faktikontroll võtab luubi alla ühiskondlikus arutelus esitatavaid faktiväiteid, mille paikapidavus pole ilmselge.

VÄIDE

Tallinna abilinnapea Eha Võrk selgitas 27. novembril ERRile Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi sulgemist seoses selle kehva seisukorraga: «Seal ei tohiks inimene üldse olla.» Postimehele on ta öelnud: «Tänaseks on seal välja kujunenud väga-väga ohtlik olukord.»

KONTROLL

Üürilepingu ülesütlemise teates põhjendatakse ootamatut otsust EKKMi hoonele tehtud ehitusauditiga: «Audit valmis novembris 2019 ning selle kokkuvõtte kohaselt tuleks koheselt hoones lõpetada inimtegevus, kuna see on ohtlik nii olemasoleva elektrikaabelduse tõttu kui ka hoone küljes asetseva varisemisohtliku söeestakaadi tõttu.»

Postimees on juba kirjutanud, et elektrikaabeldus väljaspool hoonet ei ole üldse EKKMi vastutada ning et selle eest tegelikult vastutav Kultuurikatel on ohu juba kõrvaldanud. Varisemisohtlikule söeestakaadile on inimeste ligipääs piiratud.

Lisaks küsimusele sellest, kas hoone on ohtlik või mitte, oleme kaalunud ka mõlema poole argumente küsimuses sellest, kas ja mil määral oli EKKMil kohustus teha hoones remonti. Üürileping kohustab EKKMi tegema hooldusremonti ning seda on muuseum ka teinud. Linna väitel pole seda tehtud piisavalt, tuues põhjenduseks taas hoone väidetava ohtlikkuse.

Selles küsimuses pole linn lisanud midagi juba korduvalt välja toodud söeestakaadi ja kaabelduse teemale, mille osas on oht kõrvaldatud. Isegi kui EKKM ei ole remondikohustust piisavalt täitnud, ei oleks see iseenesest piisav põhjendus lepingu erakorraliseks (päevapealt) ülesütlemiseks. Kuni pole veenvalt tõestatud hoone ohtlikkus, ei ole äkksulgemiseks alust isegi siis, kui see lepingu korraliseks ülesütlemiseks (mõistliku etteteatamise ajaga) olemas oleks.

Tallinna tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Jarek Kurnitski ERRile: «Aga masinahoone kohta on siiski öeldud, et selle konstruktsioonid on rahuldavas kuni heas seisukorras. Seal tegelikult midagi ohtlikku ei ole.» Tema sõnul ei tule auditi sisust välja, et hoone on ohtlik ning et inimtegevuse lõpetamine on põhjendatud.

Oleme suhelnud nii abilinnapea Eha Võrguga kui ka EKKMi tegevjuhi Marten Eskoga. Abilinnapea jääb selle juurde, et muuseumi sulgemine on põhjendatud auditis kirjeldatud põhjustel. Ebaselgeks jääb, miks on sulgemine siiski vajalik olukorras, kus auditis toodud põhjendused inimtegevuse lõpetamiseks (kaabelduse ja söeestakaadi seisukord) on aegunud, kus need probleemid on kõrvaldatud. Veel enam, kui hoone oleksi päriselt eluohtlik, oleks olnud ju loogiline sulgeda see momentaalselt, ilma võimaldamata EKKMil viimast näitusetuuri teha.

HINNANG

FOTO: Postimehe faktikontroll