Manfred Wichmann

FOTO: Erakogu

Saksamaa poliitilised sihtasutused põhinevad ideel, et demokraatiaks on vaja haritud kodanikke. Friedrich Naumanni Fond (FNF), mis asutati 1958. aastal, tegutses esialgu peamiselt Saksamaal. Demokraatiat on vaja arendada kogu maailmas ning fondi tegevusi laiendati ka maailma teistesse paikadesse. Tänapäeval tegutseb FNF ligi 60 riigis.


Raudse eesriide langemine andis FNFile ootamatu kasvulava oma oskuste rakendamiseks Euroopas. Balti riigid, eriti Eesti, olles varem juba korra edukalt iseseisvunud ning valmis omaks võtma läänelikke väärtusi, olid algusest peale parimad partnerid. Fondi esindus rajati Tallinna 1993. aastal ja kui see 2004. aastal suleti, oli see eduloo õnnelik lõpp.

Paljud eestlased mäletavad esimesi, äärmiselt raskeid aastaid. Tuli vastu võtta põhimõttelisi otsuseid: demokraatlike poliitiliste institutsioonide struktuur, ausate ja läbipaistvate valimiste korraldamine, parteide loomine ja stabiliseerimine.

FNFi kõige olulisemaks ülesandeks sel ajal oli näidata meie partneritele Eestis, milles seisneb vabaduse kui väärtuse rakendamine, et luua institutsioonid, mis tagavad õigluse, stabiilsuse ja avatuse reformidele.

Eesti poliitikutel olid selged eesmärgid: demokraatia, turumajandus, rahvusvaheliste demokraatlike organisatsioonidega liitumine. Sihtasutus nagu FNF näis sel teekonnal olevat ideaalne partner. Saksamaa Liitvabariik on edukas demokraatia, kuid see on ehitatud kahe kohutava diktatuuri varemetele.

Saksamaa edukuse aluseks oli tõhus kaitse türannia naasmise vastu, edukate demokraatlike traditsioonide taasrakendamine ja julgus proovida uusi otsustamisviise. Partnerid Eestis võtsid üle need elemendid, mida pidasid kasulikuks, kuid ei laskunud kunagi allaheitliku jäljendamise tasemele.

Liberalistliku sihtasutusena oli meie tegevuste üks oluline punkt eraomand, mida kommunismiajal üldse ei austatud. Ludwig Erhard oli Saksamaal loonud kuulsa sotsiaalse turumajanduse. FNF tutvustas seda ideed Eestis. Eesti poliitikud aga astusid sammu kaugemale: nad kohandasid vabade turgude ideed vastamaks globaliseeruva maailma väljakutsetele. Senine edu tõestab otsuse õigsust.

Eesti on FNFi rahvusvahelistest partneritest üks parimaid näiteid. Fond tutvustab ideid ja pakub oskusteavet vabaduse kohta kõigis eluvaldkondades. Partnerid aga kohandavad need mõtted sobivaks oma riigile ning lisavad oma loovusega neile värskust. Kunagi oli aeg, millal partnerid Eestis vajasid FNFi ideid liberalismi edendamiseks, aga tänapäeval kasutame Eestit näitena oma tegevustes.

Sihtasutusena, mis järgib ühte poliitilist põhivoolu – liberalismi –, ning on lähedalt seotud parteiga – Saksamaa Vaba Demokraatliku Parteiga –, on FNF oma rahvusvahelistes ettevõtmistes eelistanud partneritena liberaalseid parteid. Erakondade liikmete koolitamise ja kaasamisega saavad kõige paremini hakkama need, kes teavad, kuidas erakonda juhtida, ning kes ise nendes võrgustikes osalevad.

FNFi tegevused Eestis ei piirdunud vaid parteidega. Fond toetas ja korraldas seminare ja rahvusvahelisi ekspertkohtumisi, mis tegelesid mitte-eestlaste integratsiooni küsimusega. Siis olid meie partneriteks rahvastikuminister, OSCE esindus Tallinnas ning olulised rahvuslikud ja inimõiguste kaitse organisatsioonid.

Esimestel aastatel soovitas FNF uutel korteriomanikel Eestis moodustada ühistud ja luua efektiivne viis nende juhtimiseks. Eesti Naabrivalve oli FNFi partner rahvusvahelisel kongressil Tallinnas.

Rahvusvaheliste kontaktidega FNF on teinud ka lobitööd Eesti huvides. FNFi presidendina kaitses nüüdseks meie seast lahkunud Otto Graf Lambsdorff Eesti võtmist NATOsse ajal, mil paljud lääne poliitikud näisid andvat järele Venemaa survele.

Inimesed küsivad sageli, millised on Saksamaa valitsuse strateegilised eesmärgid parteide sihtasutuste rahvusvaheliste tegevuste toetamisel. Põhjused on puhtalt idealistlikud: toetada vabaduse levikut maailmas ja luua stabiilseid demokraatiaid.