Rail Baltic.

FOTO: eskiis

Toompealt kuulukse, et valitsusliidu läbirääkijad on jõudmas otsusteni kavandatava Rail Balticu asjas. Esialgu lendab see küll kuuma kartulina päevast päeva edasi, aga küll tuleb kord ka seda teemat pureda, kirjutab Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho. 

Inimeste südamed on valu täis – ja mitte ainult valged südamekesed sotaiaalmeedias –, vaid ka nendel, kes näevad plaanitaval kujul Rail Balticu rajamise riske nii meie loodus- kui majanduskeskkonnale. Aastate jooksul on need inimesed – ja mitmed neist on ühiskonnas ka laiemalt tuntud ning tunnustatud kultuuri- ja teaduse-, majanduse- ja looduseinimesed – kirjutanud terve rea avalikke kirju: esimene, nn 101 kiri, ilmus juba septembris 2016, viimane, enam kui 400 allkirjaga pöördumine, mullu aprills. Nende murekirjadega ühinenute arv küünib üle poole tuhande.

Koos kevade saabumisega (või on see pelk kokkusattumus ja põhjus on hoopis valitsusläbirääkimistes?) võib täheldada, et senine suhtumine on hakanud veidi murenema, mis nähtub sellest, et juba vähemasti moodustatakse tingimuslauseid, mis algavad sõnadega: «K u i Rail Balticust loobuda, siis...» Tõsi, esialgu on selliste lausete järelduspool veel halastamatu: «... on seda väga raske teha,» Ette tuuakse põhjendusi, nagu oleks Rail Balticu rajamise plaan sedavõrd rahvusvaheline protsess, mida on raske peatada; või et on sõlmitud kokkulepped Läti, Leedu, Soome ja Euroopa Komisjoniga ning on antud rahvusvaheliselt lubadusi, mida ei olevat võimalik tagsi pöörata. Kõlanud on ka argument, et juba on alustatud siseriiklikke protsesse maade omandamiseks, mis tegevat ostsute peatamise raskeks. Lisaks on peatamise võimatuse põhjusena toodud välja sedagi, et RB rajamise raames on valminud ka trammitee Tallinna lennujaama! Kokkuvõttes polevat seega võimalik kogu protsessi «pöörata päevaga nulli».

Neid argumente on õnneks kergesti võimalik kummutada.

Esiteks, rahvusvaheline protsess ei saa sundida Eestit ega meie valitsust tegema Eestile kahjulikke otsuseid. Kui vaja, tuleb astuda sammud, et sellest protsessist väljuda. (Sellel ohule, et Eestil ei tasu protsessiga liitudagi viitas juba ühelauseline nn 222 kiri Riigikogule RB lepet mitte ratifitseerida.)

Teiseks. Maade ostmise protsess on õnneks alles päris algusjärgus. Pahatahtlikule kõrvaltvaatajale võib tunduda, et sellega alustatigi sisuliselt just praegu, kiirustades, et jõuaks ostmisega alata enne, kui koalitsiooniläbirääkimised lõpevad. Igatahes on protsess algfaasis ja kui see katki jätta, ei kannata keegi.

Kolmandaks. Trammitee on tõesti valmis ja see ongi väga hea. Võib öelda, et see on ka ainus osa kogu projektist, mis tõesti töötab ja mille järele on olemas vajadus.

Neljandaks, me ei pea keerama kogu asja ühe päevaga nulli, vaid jätma ta seisma siiapaika, kus ta on: ei kuulu valminud trammitee ülevõtmisele ega kuulu geoloogilsed, arheoloogilised, ornitoloogilised jm teadusuuringud, mis on trassikoridoris ja selle ümbruses tehtud, tühistamisele, vaid need on kasuks Eestile.

Niisiis, kui praegu reageerida, saame pidurit tõmmata veel täitsa mõistlikul ajal.

Kodanikuühenduste pöördumine

Lugupeetavad valitsusliidu läbirääkijad,

teatavasti on praegu ettevalmistamisel Eesti elu, meie majandus- ja looduskeskkonda lähematel aastatel olulisel määral kujundav projekt - Rail Baltic. Kindlasti tuleb sellega tegelda ka uuel valitsusel.

Juhime Teie tähelepanu, et aastate jooksul on hulk Eesti kodanikke mitmete, sadade allkirjadega avalike kirjadega osutanud Rail Balticu rajamisega kaasnevatele ohtudele, kui seda teha praegu kavandataval viisil. Lisame need avalikud kirjad siin Teile meeldetuletuseks (koos kõigi seniste allakirjutanute nimedega), ühtlasi rõhutame peamist: ka nende kirjadega ühinenud inimesed soovivad Eestile kaasaegseid ja mõistlikke ühendusi riigi sees ja Süda-Euroopaga, kuid mitte seni plaanitaval kujul.  

Kokkuvõtlikult toob Rail Balticul praegu kavandataval kujul järgmised probleemid:

1) keskkonda oluliselt kahjustavad tagajärjed aastakümneteks, mõnel juhul ka jäädavalt;

2) sotsiaalmajanduslik põhjendus rajaneb vigastel uuringutel, mida ei ole sõltumatult hinnatud;

3) mõju Eesti elanike liikumisvõimalustele ja selle tagajärgedele on uurimata;

4) EL-i poolne rahastus kogu projekti lõpuni pole lepingutega tagatud ning võib kaduda igal hetkel ning me oleme olukorras, kus oleme sunnitud lõpetama projekti oma raha või laenuga;

5) jätkuv salatsemine hävitab usaldust ja lõhestab ühiskonda.

Hea ja vajaliku ühenduse Euroopaga võime saavutada märksa säästlikumalt ja loodust palju vähem kahjustades. Raudteeühenduse rajamine nagu iga suurema otsuse tegemine peab toetuma tõestele ja avalikele dokumentidele ning argumenteeritud arutelule.

Kodanikuühenduste nimel:

Avalikult Rail Balticust nimel Priit Humal.

Eesti Looduskaitseseltsi nimel Vootele Hansen.

Eesti Geograafia Seltsi nimel Mihkel Kangur.

Eesti Loodusuurijate Seltsi nimel Urmas Kõljalg

VIITED:

101 kiri, https://arvamus.postimees.ee/3854903/avaliku-elu-tegelaste-poordumine-eesti-rahva-ja-maa-tuleviku-nimel-tuleb-peatada-rail-balticu-rajamine-kavandatud-kujul

152 kiri, https://arvamus.postimees.ee/3991809/avaliku-elu-tegelaste-poordumine-eesti-vajab-raudteed-euroopasse-kuid-mitte-praegu-planeeritud-kujul

222 kiri, https://arvamus.postimees.ee/4143855/222-kodaniku-kiri-rail-balticu-kohta

400 kiri, https://arvamus.postimees.ee/4464987/400-avalik-kiri-valeinfo-pohjal-vastu-voetud-rail-balticu-seadus-tuleb-tuhistada

KIRJADELE ON ALLA KIRJUTANUD:

Toivo Aalja, Ott Aardam, Maarja Aasmäe, Arne Ader, Ain Agan, Jaak Ahelik, Viio Aitsam, Ave Alavainu, Kadri Allikmäe, Airi Allvee, Aime Andra, Eva Andreller, Ave Angerjas, Sirje Ankur, Madis Anni, Kristina Arras, Grete Arro, Ott Artel, Evi Arujärv, Merle Aruoja, Anu Aun, Anzori Barkalaja, Priit Barlo, Katrin Barnabas, Hilje Berg, Julius Blumenau, Mall Blumfeld, Anne Daniel-Karlsen, Helje Eelma, Andrus Eelmaa, Paavo Eensalu, Kristiina Ehin, Jaan Einasto, Rein Einasto, Mart Einpalu, Tiina Elvisto, Peeter Ernits, Alo Ervin, Jüri Estam, Leo Filippov, Lilian Freiberg, Michael Gallagher, Jüri Ginter, Rein Graf, Igor Gräzin, Eenok Haamer, Eha Haamer, Lehte Hainsalu, Airi Hallik-Konnula, Külli Hansen, Triinu Hansen, Vootele Hansen, Hedvig Hanson, Toomas Haug, Riina Hein, Urmas Heinaste, Maare-Marika Heinsoo-Kiiver, Nele Hendrikson, Eik Hermann, Markus Hess, Reet Hiiemäe, Mati Hint, Anna Hints, Mart Hiob, Indrek Hirv, Priit Humal, Kadri Humal-Ayal, Kadri Hunt, Kaia-Kaire Hunt, Kalev Härk, Ervin Hülp, Katrin Ilison, Heli Illipe-Sootak, Holger Ilsjan, Aapo Ilves, Arno Ilves, Züleyxa Izmailova, Karin Jaanson, Juhani Jaeger, Heigo Jelle, Jaak Johanson, Kärt Johanson, Krista Joonas, Mariann Joonas, Janek Joost, Riina Juurik, Jaak Jõerüüt, Õnne Jõgi, Pille Jänes, Arvo Järvet, Markus Järvi, Merle Jääger, Toomas Jüriado, Robert Jürjendal, Fred Jüssi, Mart Jüssi, Ain Kaalep, Mall Kaare, Ahto Kaasik, Tiit Kaasik, Taisi Kadarik, Enn Kaljo, Anu Kaljurand, Kuldar Kaljurand, Maria Kaljuste, Maria Kalm, Kaido Kama, Jaak Kangilaski, Jaan Kangilaski, Mart Kangur, Mihkel Kangur, Jaan Kaplinski, Minea Kaplinski, Saale Kareda, Helle Karis, Mati Karmin, Alar Karu, Anne Karu, Helena Karu, Kaja Karu-Espenberg, Aare Kasemets, Margus Kasterpalu, Ülle Kauksi, Rea Kauts, Kulli Kavanagh, Sirje Keis, Kalle Kepler, Ragne Kepler, Kulno Kesküla, Toomas Kiho, Avo Kiir, Alice Kirsipuu, Tiiu Kirsipuu, Günter Kits, Mart Kivastik, Andrus Kivirähk, Indrek Koff, Are Kont, Ott Koobas, Helen Kooviste, Liive Koppel, Jaana Kormašov, Orest Kormašov, Mati Kose, Mihkel Kraav, Ülo Krigul, Hasso Krull, Ilmar Kruusamäe, Marika Kuhlberg, Kalev Kukk, Kati Kukk, Toomas Kukk, Egge Kulbok-Lattik, Janno Kuldkepp, Jako Kull, Kalevi Kull, Mailis Kullerkupp-Jõekaar, Kadri Kullman, Mihkel Kunnus, Kail Kuresoo, Rein Kuresoo, Rainer Kuuba, Tiiu Kuurme, Marju Kõivupuu, Urmas Kõljalg, Tiia Kõnnussaar, Toomas Kõrvits, Tõnis Kõrvits, Tõnu Kõrvits, Ragne Kõuts, Õie Köösel, Kai-Epp Kübarsepp, Toomas Kümmel, Kai Künnis-Beres, Liisa Küttim, Martin Küttim, Indrek Laanetu, Tago Laevameister, Tõnu Laigu, Joonas Laks, Karli Lambot, Anu Lamp, Tõnn Lamp, Mihkel Langebraun, Olaf Langsepp, Raho Langsepp, Kaido Laskar, Kalev Lattik, Julia Laulik, Tiiu Laur, Peeter Laurits, Monika Laurits-Arro, Jüri Laurson, Anna Lavrentsova, Jüri Leesment, Andrea Lega, Ervin Lega, Karin Lega, Maarja Lega, Karl Leinus, Lennart Lennuk, Marju Lepajõe, Leida Lepik, Toomas Lepp, Sakarias Leppik, Margit Levoll, Katre Ligi, Anna-Liisa Liiskmaa, Märt-Matis Lill, Pille Lill, Enn Lillemets, Merike Lillenbarg, Siim Lillo, Katrin Linask, Ivo Linna, Gunnar Loho, Tiina Lokk, Argo Loo, Jaan Loos, Aleksei Lotman, Silvia Lotman, Martin Luiga, Anne Luik, Viivi Luik, Tõnis Lukas, Regina Lukk-Toompere, Valdeko Lukken, Inna Lumin, Toomas Lunge, Kersti Lust, Alo Lõhmus, Asko Lõhmus, Maarja Lõhmus, Leili-Urve Lõuk, Paavo Lõuk, Märt Läänemets, Jaak Maandi, Anne Maasik, Ülo Mander, Rein Maran, Heino Mardiste, Vaike Martin, Matti Masing, Sirje Medell, Zoja Mellov, Anneli Meri, Eva-Maria Meri, Marit Mesipuu, Eha Metsallik, Matti Metsaorg, Virve Metsis, Maia Mettis, Elo-Mai Mikelsaar, Hannes Mikelsaar, Marika Mikelsaar, Raik-Hiio Mikelsaar, Ustav-Esko Mikelsaar, Valdur Mikita, Margus Mikomägi, Merike Mitt, Merlin Moondu, Kristjan Moora, Rein Murakas, Peeter Murdmaa, Maret Mursa Tormis, Toomas Muru, Ingmar Muusikus, Tõnu Mõistus, Andrus Mõttus, Sulev Mäeltsemees, Helle Mäemets, Laura Mäemets, Sandra Mägi, Tõnis Mägi, Rein Männiste, Leevi Naagel, Liis Nael, Silvia Nagelmaa, Kertu Namsing, Indrek Neivelt, Agne Nelk, Kersti Niglas, Erkki Nobel, Krista Noorkõiv, Jaan Nuga, Diana Nurk, Sulev Nurme, Tarvo Nurmeots, Erle Nõmm, Aili Ohlau, Karl Oissar, Margit Oissar, Ave Oit, Endel Oja, Eve Oja, Kadri Oja, Martin Oja, Peeter Oja, Tiit Ojasoo, Liina Olmaru, Helgi Maret Olvet, Kaja Oras, Mart Orav, Tanel Ots, Tõnu Ots, Kristja Otsmann, Mari Paberit, Robert Pabson, Taavi Pae, Indrek Paide, Aili Paju, Õie Pak, Hannes Palang, Lagle Parek, Jüri Parik, Peeter Paris, Anne Parmasto, Illimar Paul, Arvet Pedas, Irene-Tiina Pehk, Ülle Pehk, Linda Pentus, Peeter Pere, Inge Peterson, Lembit Peterson, Marius Peterson, Laura Peterson-Aardam, Rutt Piir, Aare Pilv, Tõnu Ploompuu, Joonatan Poolma, Kristiina Poska, Gert Pottmann, Martti Preem, Igor Prigoda, Jüri Promann, Helena Pruul, Raimo Pullat, Margus Punab, Vaike Pungas, Karin Punning, Terje Puudersell, Liisa Puusepp, Andres Põllu, Ivar Põllu, Peeter Päll, Tiit Pääsuke, Ester Pütsepp, Juhani Püttsepp, Vladas Radvilavičius, Mati Rahu, Ivar Raig, Mariann Raisma, Inga Raitar, Andrus Rannaääre, Peeter Ranniku, Toivo Raudver, Rea Raus, Inna Rebane, Siiri Rebane, Reet Rehtsalu, Karin Reinberg-Shestakov, Elisabet Reinsalu, Urmas Reitelmann, Hendrik Relve, Liina Remmelg, Jaan Riis, Tiit Riismaa, Evar Riitsaar, Jaanus Rohumaa, Malle Roomeldi, Celia Roose, Riina Roose, Andres Roosma, Raul Rosenvald, Toomas Rull, Tiiu Rumen, Hando Runnel, Emil Rutiku, Aivar Ruukel, Raido Rüütel, Margo Saaremets, Üllar Saaremäe, Eduard Salmistu, Krsiti Salve, Indrek Sammul, Enn Sarv, Hevel Sarv, Mikk Sarv, Viivika Sarv, Edgar Savisaar, Remo Savisaar, Jüri-Karl Seim, Ene-Liis Semper, Kalev Sepp, Mati Sepp, Toivo Sepp, Raul Sepper, Hiljar Sibul, Mari Sibul, Riho Sibul, Evelin Siilak, Mart Siliksaar, Küllike Silling, Eduard Simmermann, Kerstin Sireli, Arvo Sirendi, Mati Sirkel, Siiri Sisask, Gennadi Skromnov, Einar Soone, Aksel Soosaar, Tanel Soosaar, Helen Sooväli-Sepping, Joel Friedrich Steinfeld, Tuuli Stewart, Esti Stüff, Arno Sults, Kärt Summatavet, Imat Suumann, Kalle Suuroja, Toomas Sõmer, Taive Särg, Jaan Sööt, Maria Zamjatkina, Tiiu Zibo, Tauri Taal, Indra Tago, Indrek Talpsep, Inge Talts, Enriko Talvistu, Tiiu Talvistu, Marek Tamm, Asko Tamme, Triin Tamme, Lea Tammik, Tõnu Tannberg, Andres Tarand, Urmas Tartes, Kaja Tarto, Allan Teetlaus, Ants Tekko, Juhan Telgmaa, Jaanus Terasmaa, Sirle Teterin, Ene-Margit Tiit, Valdur Tiit, Toomas Tiivel, Olev-Andres Tinn, Andrus Tins, Lembit Tomikas, Kärt Tomingas, Peep Tomingas, Enn Toom, Hannah Lore Toomeorg, Tiia Toomet, Jaan Tooming, Kalle Toompere, Jaan Tootsen, Lembit Tork, Ivar Traagel, Toomas Trapido, Hans-Voldemar Trass, Helle Marie Treier, Agu Trolla, Uno Trumm, Jaak Tuksam, Eliann Tulve, Helena Tulve, Jaan-Eik Tulve, Leelo Tungal, Aleksei Turovski, Joonas Tuuling, Pärtel Tõnsberg, Maarja Tänav, Riina Tänav, Rita Tänav, Erkki-Sven Tüür, Indrek Ude, Kristina Ude, Kristi Ugam, Jaak Uibu, Anu Umbleja, Jaan Undusk, Maarja Undusk, Jaak Uibu, Alo Unt, Marju Unt, Vivian Unt, Ivo Upan, Risto Urb, Emil Urbel, Marika Usar, Rene Usar, Ivo Uukkivi, Arne Uusjärv, Taisto Uuslail, Ade Vaade, Tiit Vaasma, Jalmar Vabarna, Heiki Vahar, Vaapo Vaher, Jaanus Vaiksoo, Maris Vain, Eero Vainikko, Gennadi Vainikko, Anu Vainlo, Maarja Vaino, Indrek Vainu, Tõnu Valdur, Jaak Valge, Heiki Valk, Valdo Valper, Aili Varblane, Endel Varblane, Maris Varblane, Marit Varblane, Raivo Varik, Beatrice Veidenberg, Kalle Vellevoog, Dagmar Veraksits, Alar Veraksitš, Villu Veski, Arvo Veskimets, Raul Vibo, Tõnu Viik, Tõnu Viik, Urmas Viilma, Kristel Vilbaste, Tiiu Vilimaa, Ülo Vilimaa, Ingvar Villido, Aili Vint, Kristi Vinter, Kaupo Vipp, Agu Vissel, Peeter Volkonski, Ike Volkov, Mihkel Volt, Peeter Volt, Randar Vomm, Varro Vooglaid, Ülo Vooglaid, Hindrek Vou, Hannes Võrno, Jakko Väli, Linda-Maria Väli, Veljo Värk, Airi Värnik, Mati Väärtnõu, Arvo Ülenõmm