Õpetajate Lehes 22. veebruari: 

FOTO: Õpetajate Leht

Õppijaid on, töötegijaid napib

OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi uuring 2018 analüüsib tööjõu ja -oskuste vajadust aastani 2025 ning teeb ettepanekuid haridussüsteemile. Arvamusi uuringu ja selle soovituste kohta avaldavad nende erialade juhid ja õpetajad ning tööandjad.

Tirib taibukad laupäevalgi kooli

Viie aasta eest, kui Lilian Tambekil täitus poolsajand koolmeistrina, otsustas ta pensionile mineku asemel luua hoopis taibukate teaduskooli. Kool tegutseb senini suure hooga ning pakub Viljandi linna ja maakonna lastele reaal- ja loodusainete lisaõpet. Sügisest käiakse ka lasteaedades katseid tegemas.

Ettevõtlik hoiak seob õpilast kogukonnaga ja aitab elus hakkama saada

Aina rohkemates koolides nähakse ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkuse arendamist kui ühte olulist võtit nii noorte kui ka kogukonna tuleviku heaolus. Ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusõppeks on koolidel mitmeid võimalusi. Millist süsteemi eelistada ja kuidas seda järjepidevalt arendada ning miks koolid seda üldse oluliseks peavad? Oma kogemusi jagavad Paide gümnaasium, Saverna põhikool ja Suure-Jaani kool.

Helja Kirber – üle ilma keeleõpetaja

President Kersti Kaljulaidilt saab Eesti Vabariigi aastapäeva eel Valgetähe IV klassi teenetemärgi eesti keele õpetaja Soomes Helja Kirber, kes juhib Eestikeelse Hariduse Seltsi ja kõikjal maailmas elavate laste Üleilmakooli.

Kuidas mängida kantseliidiga ehk Kust tuleb keerukas väljendusviis ja kuidas selge keele põhimõtted aitavad

Meil on olemas kõik selleks, et püsida elava keelekogukonnana. Püüdkem rääkida ja kirjutada selgelt ja loomulikult ning nautigem keelemänge, soovitavad keeletargad Katrin Hallik ja Katre Kasemets Eesti Keele Instituudist.

Mudilased õppisid riigitarkusi

Kui vanalt võiks lapsele hakata tutvustama riigi ja ühiskonnaga seotud teemasid? Eesti ajaloomuuseumi hariduslik-mängulises keskkonnas Laste Vabariik õpivad juba lasteaiaealised fantaasiarikaste eksponaatide ja mängu kaudu tundma riigile oluliste sümbolite, atribuutide, võimukandjate jne lugu ja rolli. 5‒12-aastastele loodud Laste Vabariiki on oodatud nii lasteaiarühmad, klassid kui ka pered.