Maire Raadik.

FOTO: Erakogu

„Kas päevaraha makstakse lähetuse puhul või lähetuse korral?“ küsib kolleeg. „Miks peab vajadusel asemel ütlema vajaduse korral?“ nuriseb üks ja teine toimetaja.

Sõnade puhul ja korral vahet on selgitanud Henn Saari 1989. aastal ajakirja Nõukogude Õigus kirjutises „Kui filoloogil on sõnaõigust“. Puhul on seesama mis vene по случаю, по поводу, soome johdosta, näiteks võib kedagi millegi puhul õnnitleda, mõne sündmuse puhul võib rakette lasta ja nii edasi. Seevastu millegi korral tähendab ühemõtteliselt ’juhul, kui see miski ilmneb’. Lähetus võib ka muidugi olla puhk, mis väärib õnnitlust, kuid päevaraha maksmine ja muud asjaõiendused võetakse ette vaid juhul, kui lähetus teostub. Seda tingimust sobibki väljendama korral-sõna: lähetuse korral makstakse päevaraha.

Korral-tarindiga võrdväärne on kui-lause: soovi korral lisa soola = kui soovid, lisa soola; vajaduse korral keeda veel pool tundi = kui (on) vaja, keeda veel pool tundi; haigestumise korral mine arsti juurde = kui haigestud, mine arsti juurde.

Teine küsimus on kaassõnaühendi ehk korral-tarindi ja alalütleva käände vahekord. Toimetajad teavad, et korral-sõna kiputakse tingimusväljenditest asjatult ära jätma, näiteks ei öelda enam vajaduse, tarviduse, võimaluse, sobivuse korral, vaid lühemalt vajadusel, tarvidusel, võimalusel, sobivusel. Muutus pole uus, 1976. aastal on Ester Kindlam ajakirja Nõukogude Eesti Tervishoid artiklis „Sõltumissuhetest sõnade vahel“ tõdenud, et on moodi läinud öelda vajadusel määrab arst täiendavaid uuringuid, ning õpetanud: „Korrektne kirjakeel tunnustab ainult väljendit vajaduse korral.“

Tõsi, kaassõnaühend on siin üldiselt täpsem kui alalütlev kääne, kuid mõnes levinud väljendis pole siiski tegelikult vahet, kumba moodi öelda: vajadusel/võimalusel määra lisauuringud ütleb meile ju üldjoones sama mis vajaduse/võimaluse korral määra lisauuringud või kui vaja/võimalik, määra lisauuringud. Teine lugu on mine-teonimedega, nende puhul saab alalütlevaga väljendada aega, kaassõnaühendiga tingimust. Võrdleme: määrus jõustub selle avaldamisel (st jõustub avaldamise hetkel, jõustub siis, kui avaldatakse) ja määrus jõustub selle avaldamise korral (st jõustub juhul, kui avaldatakse). Kuid pole jälle erilist vahet, kas minna arsti juurde haigestumisel või haigestumise korral.

Neile, kes nõudlikumat teksti toimetavad, soovitaksin siiski korral-sõna elushoidmiseks ta puuduvasse kohta vahele pista. Ei ole suur tüli ega kahjusta kuigivõrd ka autori isikupära.