PM 17.18.1937

FOTO: dea.nlib.ee

Eile avati Riias esimene Baltimeremaade ajaloolaste kongress, mille avamiskoosolekust võttis osa ligi 400 inimest Läti presidendi K. Ulmanisega eesotsas, kes esines avamisel tervituskõnega. Kongressi avamine ja üldkoosolekud olid ülikooli uues aulas.

Keskpäeval külastati Riia linna ajaloolist muuseumi (end. Toommuuseum), mis on nüüd uuesti korraldatud ja põhjalikult remonteeritud. Muuseumis on korralikes vitriinides välja pandud mitmesuguseid, peamiselt Riia linnaga, kuid ka terve Balticumiga ühenduses olevaid esemeid, mis pakuvad huvi nii harilikule vaatajale kui ka põhjalikumaile uurijaile üksikküsimuste lahendamisel.

Õhtul jätkusid referaadid ajaloo ja arheoloogia sektsioonis. Täna on ekskursioon Volmarisse, Võndu ja Siguldasse.

See on esmakordselt, kus Baltimaade ajaloolaste kongress toimub selles ulatuses, et temast võtavad osa kõik Läänemerega seoses olevad riigid. Varemaid kongresse on peetud kitsamas ulatuses. Seepärast nimetatakse seda ka esimeseks.

Eestlasist võttis kongressist osa prorektor prof. H.Kruus, prof. H.Moora, Eesti rahva Muuseumi direktor F.Linnus, Riigi Keskarhiivi juhataja dr. O.Liiv ja abijuhataja Sildnik, dir. Ney, dots. V.Ernits ja mitmed ajalooõpetajad j.t. ajalooga tegelevaid isikuid.

17.18.1937