Täna toimus rahandusministeeriumis seminar «9 kuud haldusreformist. Mis sellest sündis?». Postimees teeb seminarilt otseülekande.

Seminaril esitleti erinevate autorite kirjutatud analüütiliste artiklite kogumikku «Haldusreform 2017», mis talletab reformi läbiviimise põhiliste otsuste sünni, tausta ja elluviimise eri vaatenurgad.

Ajakava:

13.01 seto naiste leelokoor Helmekaala – haldusreformi teemaline laul

13.05-13.15 Avasõnad – riigihalduse minister Janek Mäggi

13.15-14.15 Kuus autorit avab igaüks oma teemat lühiloenguna:

Miks ja millist haldusreformi oli vaja? – Georg Sootla, Tallinna Ülikool

Haldusreformi kavandamise põhivalikutest – Ave Viks, rahandusministeerium

Kust sündis 5000 elaniku kriteerium? – Rivo Noorkõiv, ekspertide komisjoni liige

Mis sai kohanimedest? – Peeter Päll, EKI, kohanimenõukogu aseesimees

Eesti uus kujunenud territoriaalne muster – Veiko Sepp, Tartu Ülikool RAKE vanemanalüütik

Haldusreformi õppetundidest – Airi Mikli, riigikontroll

14.15-14.50 Miks «võimatu missioon» seekord õnnestus? Vestlusringis endised ministrid Arto Aas, Jaak Aab, Siim Kiisler. Arutelu juhib Urmas Vaino.

14.50-15.00 Mõni sõna kogumiku koostamisest ja tänusõnad autoritele – Sulev Valner