PM 5.07.1932

FOTO: dea.nlib.ee

Ülikooli mälestuspäeva puhul äratas Ungari professor Csekey suurt tähelepanu oma uhke ja kalli ungari piduülikonna tõttu. Publik, kes temale tänaval kinkis suurt tähelepanu, ei teadnud, mis munder see oli, mida professor kandis.

Pöördusime selles asjas professor Csekey poole, kes eile veel Tartus viibis. Ta andis meile seletusi: Ungari ülikoolides ei ole üldiselt vormiriietust. Mõtlesin, oleks kõige ilusam, eesti publikule näidata meie ungari piduülikonda. Ungaris nimetatakse seda ditzmagyar’iks, sõnasõnalt: galaungari (ülikond). See oli ennem ungari aadlimunder, praegu aga, kui seisused kaotasid 1848. a. oma eesõigused, jäi see üldiseks ungari piduülikonnaks ja kantakse pidulikkude aktuste puhul. Näiteks parlamendi avamine või pulm kõrgemas seltskonnas sünnib harilikult niisuguses ülikonnas. Audoktoripromotsioon või «sub auspiciis» promotsioon sünnib ülikoolis alati selles ungari galas. Niisugune piduülikond on väga väärtuslik, sest samet, brokaat, reiher ja kaunistused on kõik eht, mitte imitatsioon. 5.07.1932