PM 3.07.1932

FOTO: dea.nlib.ee

(Tartu Ülikooli 300. juubelil külastas 29.06-3.07.1932 Eestit Rootsi kroonprints Gustav Adolf. Ta käis lisaks Tartule ja Tallinnale ka Narvas ja Haapsalus ning tegi Tartust väljasõidu Vana-Kuustesse ja Kambjasse. Postimehes ilmusid kroonprintsi käikudest põhjalikud reportaažid – toim.)

Kambja kiriku juure jõuti natuke enne kl. 6. Pilt, mis siin avanes, oli kirjeldamatu: nii suurt rahvakogunemist ei ole Kambjas nähtud ka kõige suuremate sündmuste puhul. Mitmetuhandepealine rahvahulk piiras kirikut ja sinna viivat teed, lilli pilluti nii rohkesti, et autol oli raske läbi pääseda.

Siis liikus prints koos saatjatega kirikusse. Kirik oli enam kui täiskiilutud. Pühalikus vaikuses alustas orel koraali. Laulis kirikutäis rahvast, laulsid ka need, kes jäid välja. Väljas ootas enam kui viis kirikutäit rahvast.

Kirikus viibimine oli kestnud umbes 20 minutit. Asudes väljaminekule, esitati printsile veel Kambja koguduse vanemat liiget – elatanud meest – Kuperjanovit. Kroonprintsile öeldi, et see on meie vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi isa. Kaua surus prints vanakese kätt ja ütles talle, et ta võib alati uhke olla oma poja üle.

Kiriku sissekäigu ette paluti printsil istutada tamm oma külaskäigu mälestuseks. Prints tegi seda meeleldi. Enne autosse astumist pööras prints veel kord rahva poole ja lausus eesti keeles: «Palju tänu!» Järgnes sõit tagasi Tartu poole.

3.07.1932