Jossif Stalin. FOTO: /RIA Novosti/Scanpix

Õigesti mõistes vastutuse suurust, mis lasub kommunistidel kevadkülvi edukal läbiviimisel, koostasid Torma valla partei-algorganisatsiooni liikmed juba enne külvitööde algust plaani, mille alusel iga kommunisti ülesandeks oli vastutada külvi eest ühes külanõukogus.

Sm. H. Kirss sai parteilise ülesande võtta oma šefluse alla Võtikvere külanõukogu. Ta otsustas kõigepealt talupidajatele selgitada EK(b)P KK XVI pleenumi otsuste suurt tähtsust.

Tema vestlused talupidajatega olid asjalikud ja lihtsad. Sm. Kirss selgitas, et kevadkülvi hästiorganiseeritud läbiviimine on üks osa nende otsuste täitmisest.

Kui sm. Kirss tõi külanõukogusse sm. Stalinile saadetava kirja teksti, mille olid koostanud talurahvakongressi saadikud, siis otsustasid talupojad ühisel koosolekul, et neil on tarvis omalt poolt sm. Stalinile midagi lubada.

Nii valmis Võtikvere külanõukogu piirkonda kuuluvate talupoegade ühine otsus, milles nad võtsid endale konkreetseid kohustusi põllumajanduse arendamiseks. Nende kohustuste hulgas oli ka lubadus hästi läbi viia käesoleva aasta külvitööd.

23.05.1947