PM 12.01.1935

FOTO: Digiteeritud eesti ajalehed / dea.nlib.ee

Tänaseni oli ülikooli uuesti sisseastumise sooviavaldusi saabunud 442 endiselt üliõpilaselt, kes varem mitmesugustel põhjustel on pidanud oma õpingud katkestama. Kõige rohkem sisseastujaid on õigusteaduskonda.

Sooviavalduste vastuvõtmine kestab veel kuni 15. jaanuarini ja peale selle võidakse rektori erilisel loal sisse astuda veel kuni 5. veebruarini. Arvestades endiste aastate kogemusi võib ülikooli astujate arv tõusta üle 500.

Peale selle on veel tulnud 19 sooviavaldust esmakordselt ülikooli astuda soovijailt, millised muidugi jäävad tähele panemata. Asjaomased isikud võivad oma tunnistused kätte saada ülikooli kantseleist, või dokumendid ülikooli jätta ja esineda sügissemestri algul uue ülikooliastumise sooviavaldusega.

12.01.1935