Theodor Tallmeister (1889-1947)

FOTO: Wikipedia.org

Koguduse ja tema hingekarjase vahekorrad olid juba mõnda aega sassis, nii et räägiti juba õp. Tallmeistri tagasiastumisest. Tüli tekkinud sellest, et nõukogu tahtnud otsustamise selle üle, kes kirikus esineda võivad oma kätte võtta, kuna see õigus seni kuulunud õpetajale.

Pühapäeval oli selle lahendamiseks kokku kutsutud täiskogu koosolek, kas läheb Tallmeister või koguduse nõukogu. Tallmeister teatas raadio kaudu, et kui ta jääb vähemusse, siis ei näita ta enam nägugi Pühavaimu kirikusse. Sellega oli seletatav ka suu huvi koosoleku vastu. Juba koosoleku alguseks oli kino «Grand Marina» ruumid koguduse liikmeid tungil täis.

Esimesena kõneles õpetaja Tallmeister ise. Ta teatas, et kui koosolek tema seisukohti õigeks ei tunnista, siis ta enam minutitki koguduse õpetajaks ei jää. Selle järel esitas ta terve rea resolutsioone, milles nõudis enesele iseseisvat ja vaba tegutsemist ja protestantlikule ühingule õigust kiriku ja koguduse ruumide kasutamiseks. Kaaluvam osa nõudmistest moodustas aga õpetaja vastaste tagandamine koguduse nõukogust. Kes ei ole sellega nõus, lahkugu kogudusest.

Selle järel anti sõna vastasrinna esindajatele. Kuid neid ei lastud üldse rääkidagi. Kogu aja kestis suur lärm ja trampimine. Vastased katsusid mitmel korral rääkida, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Lõpuks võeti Tallmeistri esitatud resolutsioonid häälteenamusega vastu.

Niisugust koguduse koosolekut on harva nähtud. Öeldi üksteisele teravusi ja arutati vanu arveid. Kakskolmandikku koosolejatest moodustasid naised. Tormine ja lühike koosolek kestis kõigest 45 minutit, siis oli vastasrind löödud ja Tallmeister võis võitjana lahkuda. Pealtvaatajale jäi aga mulje, et siin likvideeriti opositsioon strateegilise osavusega.

6.01.1931