Margit Langemets

FOTO: Erakogu

Soome 100. sünnipäeva puhul valmib suur soome-eesti veebisõnastik ja Eesti 100. sünnipäevaks eesti-soome oma, kirjutab sõnaraamatute peatoimetaja Margit Langemets.

Helsingi mardilaadal, pärast soome-eesti veebisõnastiku esitlemist, andis Tapio Mäkeläinen, Soome lahe mõlemal poolel hästi tuntud Eesti ja eestlaste sõber, meile kohvikus käimiseks väikese sedeli, kuhu oli kirjutatud: Kahvi ja viineri.

Selle eest pidime saama end kohviga kosutada. Ja eks siis midagi kõhutäiteks ka – viinerit, nagu sedelil üteldud. Baarileti ääres tabas mind üllatus: nägin tõesti silti «viineri», mille kõrval oli ka «pasteija», aga polnud seal ei viinerit ega pasteeti, hoopis magusad saiakesed reas. Kõige ees Viini sai, soome keeli «viineri», siis teised. Sain hea ninanipsu, sest olin mõistagi arvanud, et küll ma juba soomet seevõrra oskan.

Selle looga on paslik meelde tuletada, et soome ja eesti keel on küll lähedalt sugulased, aga samal ajal ootamatult erinevad. Saame üksteisest enam-vähem aru, rääkida oskame veidi vähem, kirjutada kõige kehvemini.

Aga kui mõnus on keelt osata! Olla keele- ja mõttekammitsatest vaba. Kahe keele lõhet aitab omal moel ületada sõnaraamat, eriti kui seal on nii palju sõnu nagu äsja mardilaadal esitletud soome-eesti sõnaraamatus: 90 000. Sellise mahuga sõnastik aitab soome keelest aru saada väga suurel määral.

Tõsi, kuna veebisõnastik on kaheköitelise raamatuna ilmunud aastal 2003, siis uuemat soome sõnavara see (veel) ei hõlma. Aga veebilehe kaudu on igal kasutajal võimalik meile uute soome sõnade ja nende eesti tõlgete ettepanekuid saata.

Veebisõnastik teeb otsimise mitmes mõttes paindlikuks: näiteks saab siit otsida nii soome kui ka eesti sõnu (kui vahetada otsinguvalikuid), nõnda töötab ta natuke ka kui eesti-soome sõnaraamat, seni kuni viimast pole veel valmis. Samuti on mõlemas keeles osa abiinfot. Kuidas soome sõnu muuta, seda näidatakse soome Kielitoimisto e-sõnaraamatu kaudu. Kogu sõnaraamatutöö on olnud Soome kodumaiste keelte keskuse ja Eesti Keele Instituudi ühistöö.

Suur veebisõnaraamat on Soome 100. sünnipäeva puhune kingitus kõigile keelehuvilistele. See on vabalt kättesaadav Eesti Keele Instituudi kodulehel aadressil http://www.eki.ee/dict/soome/.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmib uus, vastupidise keelesuunaga eesti-soome veebisõnaraamat. Selle võlu on see, et sinna jõuame lisada suure hulga eesti uusi uue aja sõnu, näiteks korjasin ise mardilaadalt üles soome sõna meie viipemaksu kohta: see on «lähimaksu». Ja meie kohuke Soome toidulettidel on «rahkapatukka».

YLE 1 telesaatest «Teletaip» kuulsin, et Helsingi-Tallinna tunnel tuleb kindlasti, sest soomlased tulevad juba praegu Tallinnast Helsingisse sageli «umpitunnelissa» ehk siis purupurjus.