K, 18.05.2022

Edasi 1953. aastal: sammume vääramatult edasi!

Postimees
Edasi 1953. aastal: sammume vääramatult edasi!
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Lavrenti Beria
Lavrenti Beria Foto: Internet

Tartu Metsatööstuskeskuse punanurk on tulvil töötajaist. Siia on kogunenud teenistujaid, ehitustöölisi ja metsaveolt tulnud autojuhte. Nad arutavad partei ja valitsuse poolt õigeaegselt paljastatud nõukogude rahva reeturi Beria parteivastast ja riigivastast kuritegevust.

Avantürist Beria haudus plaane partei ja riigi juhtimise enda kätte haaramiseks, et purustada meie kommunistlik partei ja saavutada lõpptulemuseks kapitalismi taaskehtestamine meie maal. Kuid selle imperialismi palgasulaste avantüür paljastati ja purustati. Ei ole olemas niisugust jõudu, mis suudaks peatada meie rahvaste vennaliku pere edasiliikumist kommunismi poole.

Sõna võtab varustuse ala töötaja sm V. Kivit: «Me ei tohi unustada, et on olemas kapitalistlik ümbrus. See nõuab revolutsioonilise valvsuse tugevdamist ja kohustab meid stahhaanovliku tööga tõstma sotsialistliku kodumaa võimsust. Iga avantüristliku katse järel koondub nõukogude rahvas tihedamini partei ja Nõukogude valitsuse ümber. Kiidan heaks NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi ja NLKP KK pleenumi otsused rahva reeturi Beria kohta – heita ta parteist välja ja anda kohtu alla.»

Sõna võtavad seltsimehed Dolgopolov, Iljina jt. Kogu kollektiivi üksmeelne otsus on töötada senisest veelgi paremini, et kaasa aidata sotsialismimaa võimsuse kasvule.

17.07.1953

Tagasi üles