Kolhoosi töötajad.

FOTO: Peeter Langovitš/ Postimees

Vene propaganda väidab tänaseni, et Balti riikide hea käekäik on Nõukogude Liidu teene. Läti teadlane Gatis Krumins uuris, kas sellel võib ka tõepõhi olla, kirjutab kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop.

Märtsi Disinfo Review toob välja Läti teadlase Gatis Kruminsi uurimistöö, mille käigus analüüsis ta läbi ligikaudu 45 000 lehekülge dokumente ajavahemikust 1946–1991. Uurimus tõi välja, et sel perioodil liikus Lätist Nõukogude Liidu suunas 40,645 miljardit rubla. Samal ajavahemikul aga liikus vastassuunas kõigest 24,84 miljardit rubla ehk Läti toetas Nõukogude Liitu oluliselt suurema summaga, kui oli Nõukogude Liidu panus Läti arengusse.

Uuringu aluseks on Venemaa propagandas ka tänapäeval käibel olevad väited, nagu oleks Balti riikide hea käekäigu aluseks olnud suur Nõukogude Liidu toetus. Aastaid on olnud kasutusel väljend «tänamatud baltlased», mille taustaks kõlavad väljaütlemised, justkui oleks Nõukogude Liit toetanud ja üles ehitanud kolme Balti riigi majanduse ning infrastruktuurid.

Selliseid väljendeid on hakatud taas intensiivsemalt kasutama ning sellest on kirjutanud ka Propastop. Veebruaris oli sel teemal juttu näiteks Venemaa TVC kanalil, kus öeldi välja mõte: «Me peaksime kirjutama Lätile arve sadamate, tööstuse ja majanduse arendamise eest».

Uuringus kasutatud Nõukogude Liidu Riigipanga dokumendid andsid ülevaate, et suur osa Lätisse suunatud rahast läks militaarobjektidele ja Nõukogude armeele, mitte aga infrastruktuuri arendamisele.