Mart Helme FOTO: Margus Ansu

Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant Jaak Uibu tegi Toompea Haridusseminari nimel Postimehes (PM, 8.07) presidendiks pürgijatele üleskutse sõnastada kolm ettepanekut sündimuse viimiseks taastetasandile, mida tuleks riigipeaks saades hakata ellu viima. Arvamustoimetus avaldab Mart Helme (EKRE) vastuse.

Austatud Jaak Uibu, kolme ettepanekuga seda probleemi paraku ei lahenda. Eesti algab kodust, kodust omakorda saab alguse perekond ning perekonnast meie rahva püsimine ja juurdekasv. Lapsed on tegelikult Eesti suurim ja kalleim vara. Kogu Eesti muu poliitika turvalise tuleviku nimel ei ole midagi väärt, kui ta pole soetud meie rahvus- ja iibepoliitikaga. Odav see mõistagi pole, kuid pigem tuleb seda käsitleda kui pikka investeeringut Eesti tulevikku, mis toob kindlasti tagasi palju rohkem. Konkreetselt peab selle tagama abinõude ja meetmete süsteem, mille peaeesmärgid on iibe tõstmine, elamisväärse elukeskkonna loomine, mis peataks väljarände, massimigratsiooni ohjeldamine ja konservatiivse sisserändepoliitika järgimine, traditsioonilise peremudeli kaitse jne.

1. Lastevanemate rolli väärtustamine: lastega kodus oldud aeg tuleb arvestada üldise tööstaaži hulka, iga peresse sündinud ja seal kasvava lapse pealt peaks vähendama tulumaksu 3–5 protsenti, materiaalse ergutamisega peaks kaasnema ka moraalne tugi lasterikastele peredele nii avalikkuse ees kui ka meedias.

2. Soodustuste süsteemi loomine noortele peredele nende stardietapil: kodu loomisel ja laste soetamisel.

3. Abielu kui institutsiooni tugevdamine, laste kaitse, alkoholismivastane tegevus, lasteaia- ja koolikohtade lähedus kodule, igale lapsele peavad olema kättesaadavad huvialaharidus ja sporditegevus, perenõustamine, perekonnaõpetus koolis peab rõhutama, et iga inimene on vastutav meie iibe, rahvuse ja riigi kestmise eest.

Mart Helme

EKRE esimees

Loe ka Jaak Jõerüüdi vastust.