Annika Lentso

FOTO: Arenufond

Arengufond sündis kümme aastat tagasi tänu unistusele korraldada Eestis asju sama targalt kui riikides, mida tol ajal Eestis imetleti, näiteks Soomes. Usuti, et fond suudab tuua Eesti poliitikasse ideid, mis jäävad püsima kauemaks kui üksikud valitsused, kirjutab Arengufondi viimane juht Annika Lentso.

Loodeti ka, et me leiame uue mõttekeskuse abil oma ideid, mitte ei kopeeri teiste algatusi. Või kui oleme inspireeritud teiste ideedest, suudame neid kohandada kohalikele oludele ning õppida mujal tehtud vigadest. Kümme aastat tegeles Arengufond oma ülesannetega, kaasas inimesi aruteludesse, tootis analüüse, investeeris. Mis sellest kasu oli?

Fondi pooldajad ütlevad, et Arengufond lõi aluse tänapäevase riskikapitali turu tekkele Eestis, et fondi abil saime edulugusid, mis oleks muidu jäänud välja arendamata. Nad ütlevad ka seda, et Arengufond tegi Eestis populaarseks seire mõiste ning seire õpetas meile, et asi pole mitte niipalju ideedes, vaid selles, kuidas me neid ellu viime. Selleks et riiki juhtides pikalt ühte suunda hoida, tuleb ideid arutada koos ja kasutada selleks parimat metoodikat. Ja kui selgub, et suund ei olegi õige, saame üheskoos paremini sihti seada. Ning seda tunnistades, et on tehtud vigu.