Kristin Parts FOTO: Erakogu

Tänast väitlusklubi iseloomustab osalejate asjatundlikkus ning selgesti eristuv visioon. Samas jäi väitluskohtunikuna mulje, et ühisele arusaamale aruteluküsimuse osas jõuti alles päris lõpus ning seetõttu oli lausa kahju, et väitlus pärast kolmandaid kõnesid lõppes, kirjutab väitluskohtunik Kristin Parts.

Iga õnnestunud debati aluseks on ühtne arusaam vaidlusküsimusest. Antud väitluses tuli aga viimastes kõnedeski selgitada, kuidas täpsemalt riik üürikorterite ehitamist toetab. Veel enam on oluline panna paika eesmärk - mis on see mõõdupuu, mille järgi väitlust hinnata, kas selleks on efektiivne ettevõtluskeskkonna parandamine, sotsiaalprobleemidega tegelemine või hoopis mõlemad. Kui need küsimused on arutelu alguses paigas, tekib vähem möödarääkimisi ning väitlus saab keskenduda sellele, milline meede jõuab kõige paremini väitluse alguses püstitatud eesmärgini.

Sisuliselt taandus väitlus küsimusele, kas üürituru probleemidega võitlemiseks on tarvis riigipoolset rahalist panust või piisab eraettevõtluse riskide maandamisest nagu väitis Maris Lauri eitusest. Liisa Oviiri poole tugevuseks oli hea ettevalmistus statistika ning toetava materjali osas, samas võib pidada seda ka jaatava poole suurimaks nõrkuseks, sest tõestusmaterjal küll näitas riigi kohustust üürituru probleemidega tegeleda, aga ei seletanud alati, miks just selline riiklik toetus on õige meetod.

Näiteks ilmestasid vaesusenumbrid üürituru probleemi, kuid ei näidanud, miks just jaatava poole lahendus selle probleemi parandab. Maris Lauri eitusest tõi välja jaatuse plaanist tuleneva potentsiaalse kahju erasektorile ning andis rohkem seletusi enda lahenduse efektiivsuse kohta, kuid puudu jäi seda toetav tõestusmaterjal. Väitluse kõige selgem vastandumine tuli esile ristküsitluse kaudu, kus eriti just Liisa Oviir leidis üles  vastase nõrgad küljed. Kõnedes jäi ümberlükete osa pigem passiivseks.

Võttes arvesse eelmainitut, suutis eitus siiski tekitada kahtluse jaatuse meetodi efektiivsuses ning analüüsida ka alternatiivset lahendust, võidab väitluse, kuigi üsna napilt, Maris Lauri.