Ülle Madise

FOTO: Õiguskantsleri kantselei

Seaduste nagunii juba ägama panev mass üha kasvab. Inimestele tegelikult olulised muudatused aga viibivad, kirjutab õiguskantsler ja Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise.

Tellijale

Hiljuti kuulsin õigusloomeametnike seisukohast, et riigikogus ei tohi seaduseelnõu arutelu kujuneda laiemaks, kui valitsuses on kokku lepitud, isegi kui rahvaesindajate mõtted on head. Ideaalis ei tohtivat muudatusettepanekuid üldse esitada, kui valitsus neid heaks pole kiitnud. Ja see, et valitsuse esitatud seaduseelnõu riigikogu menetluses muutub, olevat halb.

Tahaks loota, et silmas peeti midagi põhiseadusega paremini kooskõlas olevat. Paraku läbib seesugune suhtumine aina sagedamini arutelusid ja on jõudnud töödokumentidessegi. Õigusloome monopol kuuluvat valitsusele, riigikogu olgu kummitempel.