Toomas Laur

FOTO: TTÜ

Tehnilise järelevalve amet ning kohalikud omavalitsused oma inimeste ja rahaga ei saa hakkama neile seaduses ette nähtud ülesannetega ehitusjärelevalves, kirjutab TTÜ ehitustehnoloogia õppetooli emeriitdotsent Toomas Laur.

Tellijale

Kui kohati võib jääda mulje, et Eesti Vabariik on võtnud vaevaks inimeste eest paljugi ära otsustada ja reguleerida, siis ehitustegevuse juhtimises on riik võtnud selgelt liberaalse tee, kus vabadust on ehk liigagi palju. Seadusega on määratletud nii riikliku järelevalve teostaja kui ka omaniku järelevalve funktsioonid, kuid järelevalve tegelikus rakendamises on tõsiseid puudujääke.

Riikliku järelevalvajana tegutsev tehnilise järelevalve amet ja kohalikud omavalitsused oma inimeste ja rahaga ei jõua ilmselgelt täita neile seadusega antud ülesandeid. Kohaliku omavalitsuse tehtav ehitusjärelvalve tegeleb põhiliselt ehituslubade väljaandmisega, ja nagu praktika näitab, ei jõua tegelikult järelevalvet teha ei ilma ehitusloata ehitiste püstitamise ega ka projektist kõrvalekaldunud ehitustegevuse üle.