Bernhard Linde (1906)

FOTO: Wikipedia.org

Viimasel Kirjanikkude Liidu koosolekul tõsteti teatavasti üles Bernhard Linde Kirjanikkude Liidust väljaheitmise küsimus.

Väljaheitmise küsimuse hääletamisel ei saadud tarvilist arvu hääli poolt, mis tuli sellest, et liidu koosolekule oli ilmunud vähe liidu liikmeid. Koosoleku poolt tehti juhatusele ülesandeks Bernhard Linde kohta järgmiseks koosolekuks täiendavat materjali koguda. Kirjanikkude Liidu juhatus astus aga selle pärast tagasi ja seetõttu tuleb uus Kirjanikkude Liidu koosolek kokku 12. aprillil. Sel koosolekul muidugi tuleb jälle arutusele Bernhard Linde küsimus, sest juhatuse tagasiastumine on sündinud nõutud juurdluse pärast.

Nagu nüüd kuulda, tahtvat Bernhard Linde enne uut Kirjanikkude Liidu koosolekut ise liidust välja astuda, et sellega koosoleku otsusest ette jõuda.

24.03.1931