Roomas asuva rahvusvahelise põllutöö instituudi andmete järele, mis avaldatud juuli lõpul, oli ilmastik suuremas jaos Kesk- ja Lõuna-Euroopa maades juuni esimesel poolel kuum, kuna selle kuu teist poolt pikseilmad ja jahedad ööd iseloomustasid. Soojus oli päris vajalik ja kiirustas püsimajäänud taimede kasvamist, kuid tõi ka mõnes paigas liiga varajase lõikuse. Vihmahood tõid kohati õnnistust, kuid rahesajud ja pikseilmad tegid mõnes kohas ka kahju. Põhja-Euroopas oli läbistikune temperatuur alla normaalse tasapinna, kuna sademeid võrdlemisi vähe oli. Üldjoontes ei muutunud viljade seisukord palju võrreldes juuni algusega, kohati võis ainult paremust konstateerida. Esimesed saagikaalutlused näitavad, et nisusaak Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias käesoleval aastal möödunud aasta lõikusest tublisti taha jääb, kuid siiski viimase viie aasta keskmise tasapinnani tõuseb. Hispaanias on aga saak suurem kui möödunud aasta kehv lõikus.

Teated, mis saadud teistest maadest, lasevad oletada, et tänavune viljasaak on suurem kui möödunud aastal ja ka viimase viie aasta keskmise viljasaagi ületab. Võttes Euroopat tervikuna jääb mulje, et saak rikkalikum on, kui ta Doonau äärsetes maades mõningate ebasoodsate olukordade tõttu eelmisest aastast maha jääb. Mis teistesse teraviljadesse puutub, siis loodetakse rikkalikku odra- ja kaerasaaki. Ka Venemaal olid ilmastiku olukorrad head ja uuemad teated kõnelevad headest saagilootustest. 11.08.1929