Haridusminister Jürgen Ligi.

FOTO: Mihkel Maripuu

Haridusminister Jürgen Ligi tõi esimese saja päeva tegemistest muuhulgas välja õpetajate õiguste määratlemise eelnõu, mis võiks aidata parandada õpetajaameti positsiooni ühiskonnas.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanu vajavad valdkonnad.

Haridusminister Jürgen Ligi kommentaar:

Mul on läinud kahtlemata paremini kui neil poliitikutel, kes püüdsid mu määramist takistada ja piinlevad nüüd ootuses,  et miski tõestaks nende kuulutusi, et ma ministriks ei sobi. Loodan neile ikka pettumust edasi toota. Aga 100 päeva jooksul on paratamatult avastamist rohkem kui lahendamist.

Mu algatustest oli esimesi õpetajate õiguste määratlemise eelnõu, mis võiks tõsta õpetajaameti prestiiži, mille üle kurtjate hulgas oli teiste seas mu õpetajast ema. Käivitatud on 40-miljoniline koolide digipöörde pakett, koolijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks direktorite hindamis- ja tagasiside süsteem, noorte tõrjutuse vähendamise ja konkurentsivõime programm.

Palju nii nähtavast kui varjatud päevakorrast mahub märksõnade alla haridus- ja teadussüsteemi konsolideerimine ja kvaliteet. Koole katab siin uus riigigümnaasiumide 240 miljoni ja põhikoolide 109 miljoni euro suurune investeerimisprogramm, mille siht on koolivõrgu korrastamine ja ressursside suunamine kinnisvarast palkadesse ja kvaliteeti.

Selles on ka kinni jooksnud üksikküsimusi, mille liikumapanemise suunas näib esimese õnnestumisena Järvamaa riigigümnaasiumi rajamine.

Venima jäetud otsustest on ette valmistatud lahendused erakoolide ja eestikeelse õppe erandite lõpetamiseks.

Üldiselt ei ole haridus ega teadus saja päeva uudiste alad. Väga palju on sõltumist parlamendi töörütmist, huvidest ja eriarvamustest, mis nõuab üksjagu kannatust. Kaks saja päeva teemat, mida heideti ka pealkirja tasemel nina peale, hilinesid pisut kooskõlastajate pärast ning ettevõtjate suurema kaasamise suunas tehtud muudatuste tõttu.

Tulevikust jäävad meie üldiselt pehmete teemade foonis paratamatult rohkem nähtavaks eelarvelahingud, konsolideerimisprotsessid ning loodetavasti ka digipöörded.