Rein Lang FOTO: Jaanus Lensment / Postimees

Eile kirjutas Kaja Kallas oma blogis, et soovitab Reformierakonna juhatuse valimistel hääletada teiste seas Rein Langi poolt. Täna saatis Lang erakonnakaaslastele kirja, milles selgitas oma nägemust Reformierakonnast ja milliseid muutusi partei vajab.

Postimees avaldab kirja täismahus:

«KÜMME PÕHJUST KÜMNEKS KÄIGUKS»

Mina astusin Reformierakonda, mis esindaks poliitiliselt inimesi, kes:

 1. austavad isikute vabadust ja enesemääramisõigust ega soovi neid üle anda poliitilisele võimule;
 2. usuvad, et vabad kodanikud suudavad ühiskonda valdavalt organiseerida ja  korraldada ilma poliitilise võimu pideva sekkumiseta;
 3. leiavad, et riigi kodanikel on õigus mõistlikule, ausale ja avatud haldusele;
 4. on veendumusel, et riigi sunnijõuga tuleb ühiskonna loodud väärtusi ümber jagada võimalikult vähe ning et riigi ülesanne majanduse arendamisel on globaalselt konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomine;
 5.  on kindlad, et eraomandil ja vabal konkurentsil põhinev turumajandus loob ühiskonnale parema elukvaliteedi kui riiklik plaanimajandus ja riigikapitalism;
 6. ei soovi, et riigi valitsus asendaks perekonda, kogukonda ja vaba ühistegevust;
 7. usuvad õigluse ülimuslikkusse ja üksikisiku vastutusse oma käekäigu eest;
 8. leiavad, et väärtushinnangud, mis austavad kõigi inimeste vabadusi ja õigusi, on olulisemad kui formaalne õigusloome;
 9. kes ei salli võimu repressiivset käitumist ega põhjendamatut järelevaatamist;
 10. kes leiavad, et võetud kohustused tuleb täita ja lubadustest tuleb kinni pidada.

Reformierakond on oma loomisest alates edukalt kaitsnud liberaalseid väärtusi ja esindanud väärikalt oma valijate huve. Oleme kandnud valitsusvastutust kauem kui ükskõik milline teine vabas Eesti Vabariigis tegutsenud erakond.  Oleme uhked tehtu üle. Oleme riigina ja ühiskonnana saavutanud rohkem kui ükski teine Teise Maailmasõja tulemusena kommunistliku totalitarismi mõjusfääri jäänud ja sellest eelmise sajandi lõpukümnendil vabanenud riik. Samas ei ole mõistlik eitada probleeme, mis tuleb lahendada poliitilise võimu tasandil.

Mina arvan, et liberalism ja liberaalne majanduspoliitika ei ole Eesti tänaste probleemide põhjustaja. Vastupidi, parempoolse majandus- ja sotsiaalpoliitikaga võiksime kiirendada Eesti arengut ja parandada iga üksiku inimese elukvaliteeti. Aga see poliitika peab olema järjekindel. Nii nagu ei ole võimalik liikluses kehtestada samaaegselt parem- ja vasakpoolset liiklust, pole ka majanduspoliitikas samaaegselt võimalik teha panuseid turumajandusele ja plaanimajandusele. Ma ei soovi samastuda ega järele anda populismile, mis kuulutab poliitilise võimu inimeste toitjaks ja katjaks.

Ma leian, et Reformierakond ei ole viimasel ajal näidanud üles piisavat meelekindlust oma väärtushinnangute, ideoloogia ja poliitika elluviimisel ja kaitsmisel. Arvan, et seda tuleks teha jõulisemalt ja organiseeritumalt. Reformierakond vajab sisemist korraldust, mis motiveeriks kõiki oma liikmeid, kes jagavad parempoolset, liberaalset maailmavaadet, osalema igapäevaselt selle maailmavaate selgitamisel ja kaitsmisel. Me vajame ka avatud erakonnasisest diskussiooni nii oma programmi uuendamisel kui taktikalistes küsimustes.

Minu arvates tuleks Reformierakonna juhtimises teha järgmised muudatused:

 1. Taastada erakonna juhatuse rolli poliitika jooksvas planeerimises. Kõik erakonna poliitilised seisukohad ja otsused erakonna esindajate määramiseks institutsioonide juhtorganitesse peavad omama juhatuse heakskiitu;
 2. Poliitilise planeerimise ettevalmistustöö peab olema erakonna kontori esmane ülesanne. Selleks tuleb moodustada vajalikud töörühmad ja palgata spetsialistid. Reformierakond ei saa sõltuda oma poliitiliste seisukohtade kujundamisel üksnes riigiaparaadi kogutud ja analüüsitud informatsioonist;
 3. Erakonna palgalise aparaadi tegevus tuleb ümber orienteerida turunduselt poliitikate väljatöötamisele. Mingi asja edukaks turundamiseks on ennekõike vaja head asja ennast;
 4. Erakonna juhatuse ja parlamendifraktsiooni tegevuse ülevaade peab jõudma iga erakonna liikmeni. Selleks on meil olemas kõik vajalikud vahendid ja kanalid;
 5. Vaja on luua erakonna juhatuse ja parlamendifraktsiooni tegevusele tagasiside andmise ja selle analüüsimise mehhanism;
 6. Otsustavalt tuleb parandada liikmemaksude kogumist. Liikmed, kes põhjendamatult ei maksa liikmemaksu, tuleb erakonnast välja arvata. Reformierakonna tugevus ei seisne mitte liikmete üldarvus vaid meie poliitikat ajavate aktiivsete inimeste hulgas.
 7. Tugevdada tuleb erakonna maakonnaorganisatsioone. Maakonnaorganisatsioon peab ise saama otsustada oma palgalise aparaadi ja selle tegevuse üle;
 8. Reformierakonna poliitika kujundamisel tuleb esmalt vastata küsimusele, kuidas kavandatav poliitika aitab kaasa Eesti ühiskonna konkurentsivõime tõstmisele, eelkõige ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele globaalses mastaabis;
 9. Reformierakonna poliitika eesmärk ei ole võimul olemine iga hinna eest. Me ei välista poliitilisi kompromisse oma partneritega, kuid seda mitte põhimõttelistes küsimustes;
 10. Liberaalne maailmavaade austab igaühe õigust oma arvamusele. Meie tegevus peab põhinema kollegiaalsusel, mitte kollektivismil.

-----

Reformierakonna esimehe kandidaat on Taavi Rõivas ning Reformierakonna juhatusse kandideerivad Arto Aas, Yoko Alender, Deniss Boroditš, Kaja Kallas,Toomas Kivimägi, Urmas Klaas, Urmas Kruuse, Ants Laaneots, Rein Lang, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Urmas Paet, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Laine Randjärv, Valdo Randpere, Imre Sooäär, Urmas Sukles, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus ja Tauno Tuula.

24. mail leiab Tartus Vanemuise väikeses majas aset Reformierakonna Üldkogu, kus toimub  hääletamine, hääletustulemuste väljakuulutamine ja kinnitamine.