Enn Vatter

FOTO: Postimees.ee

Pensionärid on üks huvitav seltskond riigialamaid. Kui riigi rahanduses on näguripäevad tulekul või juba käes, saab nende kaela veeretada suurema osa kulutekke süüst. Ka valimistulemuste kallutamine olla vastutustundetute pensionäride kätetöö...

Jürgen Ligi kinnitab, et riigieelarvest moodustavad sotsiaalkulutused juba kolmandiku (ärileht.ee, 3.02). Ja veel – 2014. aasta keskmine pension on 354 eurot. Viimane kinnitus on ehk ennatlik – tänavune keskmine pension selgub alles 2015. aastal.

Statistikaameti andmestikus on kena arvjada olemas, 1. jaanuari seis aastail 2001–2013. Absoluutarvuna on pensionäre 1.01.2013 küll 409 260, ent vanaduspensionäre sellest vaid 297 413. Ja seejuures vanaduspensionäre tuli 2001–2013 juurde vaid 50 (loe: viiskümmend), ent pensionäride üldarvu suurenemine samal ajavahemikul oli 42 606 ehk umbes 850 korda enam. Sestap jätkem vanaduspensionäride kõikides surmapattudes süüdistamine.

Niisuguses väitluses kasutatakse analüüsil vaid kuluaspekti, ehkki iga täiskasvanud inimene Eestis maksab tahtest sõltumata makse. Näiteks töötasu saades tulu- ja sotsiaalmaksu, lisaks tööst olenemata ka käibemaksu, aktsiise (nt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi), taastuvenergiatasu.

Nimetatud maksud saab riik/valitsus kätte tarbimiskulutuste kaudu. Tarbimiskulutused on nt toit, alkohol ja tubakatooted, rõivad ja jalatsid, eluase, majapidamiskulud, tervishoid, side jm.

2012. aastal kulutas üksik 65-aastane ja vanem Eesti elanik aastas toidule umbes 1110 eurot, eluasemele 930 eurot, majapidamisele 130 eurot jne. Ilmselt toidult tuleb rehkendada riigi tulupoolele nt käibemaks, eluasemekulude osas lisanduvad riigi tuludesse ka vastavad aktsiisisummad, sama lugu on majapidamiskuludega.

Asja näitlikustamise tarbeks üks rehkendus. Eeldades tagasihoidlikult ja lihtsustatult, et aastas tuleb toiduostult käibemaks kokku umbes 20 eurot, siis üksnes 65+ elanikelt, sh vanaduspensionäridelt, tuleb riigikassasse kokku üle 6,5 miljoni euro... Huvitav oleks teada saada vanuserühma 65+ tarbimiskulude kohta riigipoolne summaarne nn maksetulu ehk -saak.

Sama üheülbaliselt heidetakse 65+ elanikele ette, et nad on peaaegu et Eesti põhjalaskjad. Põhjus olevat (?) selles, et valimisel/hääletamisel teevad 65+ inimesed väärasid, isekaid, nn vanuripõhiseid valikuid. Mida aga arvata avalikult tuntud inimeste Heinz Valgu, Anto Raukase, Enn Tõugu, Jüri Adamsi jt 65+ sõnavõttudest ja tegudest? Neid ju ei kahtlustata Eesti riigi vastu töötamises.

Ivo Linnal on üks lemmiklause: «Noored arvavad, et vanad on lollid, aga vanad teavad, et noored on lollid.» (LP, 15.02). Kas tõesti arvamus kaalub üle teadmise?