FOTO: Urmas Nemvalts

Statistikaameti avaldatud laste heaolu teemalisest artiklikogumikust selgub, et 2011. aastal elas Eestis suhtelises vaesuses 17 protsenti ja absoluutses vaesuses 9,5 protsenti lapsi.