Martin Helme

FOTO: Liis Treimann

Tallinna praegune linnavõim ei tule toime linnaliikluse sujuva tagamisega, püstitatud on vaid ebareaalsed ja ebaadekvaatsed loosungid autostumise probleemi kaotamisest, leiab Martin Helme (EKRE) tänase online-väitluse lõppsõnas.

Tallinna transport on organiseeritud loosunglikult, erinevaid liiklejaid omavahel vastandades ja parimate lahenduste otsimisele mitte keskenduv. Linna ühtlase ja üldise liiklussujuvuse tagamisega ei tegeleta üldse, vaid keskendutakse mõnele suurele hiigelprojektile, mis muudab rahaliselt võimatuks kõigi teiste probleempunktide lahendamise.

Ühissõidukite bussiridade kasutamine on kohati põhjendamatu, ühistranspordi graafikud ja liinid ei vasta kasutajate vajadustele, sellelt kõigelt üritatakse tähelepanu kõrvale juhtida nn tasuta sõidu pakkumisega, samas kui kõik mõistavad, et ühistranspordi maksame me lõppkokkuvõttes ju ikka oma taskust kinni, sõltumata sellest, kas me seda kasutame või mitte.

Rattateid ei looda ega plaanitagi luua turvaliselt, autodest eraldi, viidates ruuminappusele. Rattad, erinevalt autodest, ei vaja mitme meetri laiuseid radu, vähemalt ei ole nii laiad need rajad, mis praegu autoteedele joonistatud. Jalakäijatele ei tagata ohutust ega mugavust eramute linnaosades. Seega pole tõsiseltvõetav jutt, et kergliiklust saab arendada ainult autoteede arvelt.

Püstitatud on ebareaalsed ja ebaadekvaatsed loosungid autostumise probleemi kaotamisest. Toime ei tulda teede elementaarse hooldamise ja teede ehituskvaliteedi tagamisega. Kriitikale vastatakse loosungitega ja lubadusega, et tulevikus läheb paremaks. Erakond, mis on aastaid linna valitsenud, kusjuures viimased aastad absoluutse enamusega, ei saa erinevalt opositsioonist öelda, et kui võimule saame, siis teeme. Miks te praegu ei tee? Miks te siiani pole teinud? Kus on kompetents, mis n-ö «töötab!»?

Keskerakondliku Tallinna transpordipoliitika on lihtsalt mittetoimiv ja lähtub valedest eeldustest ning ideoloogilisest soovmõtlemisest. Pole lootust, et see muutuks, muutus on võimalik vaid võimu vahetusega.

Järgmisena edastame oponendi lõppsõna, seejärel on jääb oodata veel vaid kohtuniku hinnangut.

Debatt valmib Postimehe, Eesti Väitlusseltsi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös, olles neljas pikemast euroliidu-teemaliste väitluste sarjast.