Hannes Hanso FOTO: Toomas Huik

Kas parem on anda vaesematele riikidele arenguabi kui lubada põgenikke Eestisse? Sel teisipäeval debateerivad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Hannes Hanso ja Eesti Väitlusseltsi võistkond Postimehe arvamusportaalis just sel teemal.

Täpsemalt kaitseb Hanso väidet «Parem on anda arenguabi kui lubada põgenikke Eestisse» ning väitlusseltsi võistkond esindab vastupidist seisukohta.

Esitage selle loo kommentaariumisse küsimusi mõlemale osapoolele! Lubatud ka anonüümsed küsimused, kuid eeldame viisakat keelekasutust!

Online-väitlus algab teisipäeval kell 10 mõlema poole avasõnade avaldamisega, seejärel saab jaataja ehk Hanso võimaluse kiireks vaherepliigiks.

Kell 11.30 algab juba väitluse teine osa ehk online-intervjuu laadne iga paari minuti tagant uuenev ristküsitlus, mis peaks olema debati kõige põnevam etapp. Osapooled saavad seal küsida teineteiselt reaalajas küsimusi, samuti on koht lugejate saadetud küsimustele. Oma seisukohad võtab kumbki osapool kokku väitluse kolmandas osas ehk lõppsõnas.

Seekordne väitlus on neljas osa pagulasteemaliste debattide sarjast, mida korraldatakse koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega. Projekti toetavad siseministeerium, Euroopa Pagulasfond ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR). Debatti modereerib Herman Kelomees Eesti Väitlusseltsist.

Keskmiselt kord kuus Eesti Väitlusseltsi ja Postimehe arvamusportaali korraldatavate online-väitluste eesmärk on muuta arutelu erinevatel ühiskonnas aktuaalsetel teemadel sisulisemaks ning argumenteeritumaks.